Particle Therapy Masterclass in Bulgaria 2023

Friday
10 Feb/23
09:00 - 18:00 (Europe/Sofia)

Particle Therapy Masterclass in Bulgaria 2023

МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО ТЕРАПИЯ С ЧАСТИЦИ 2023г.

Връзка към програмата на Майсторския клас и информация за видеоконференцията

 

На 10 февруари 2023 г.  за трети път в България ще се проведе Майсторски клас по  „Терапия с частици“. Класът е предвиден за ученици от гимназиите, но се допуска и участието на интересуващи се студенти. Събитието се организира от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group https://ippog.org/),  Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (www.phys.uni-sofia.bg), SEEIIST (https://seeiist.eu/) , София Тех Парк и съдействието на  OSOS